Livet är fullt av viktiga händelser och svåra beslut Vi hjälper dig

VI HJÄLPER DIG >

INRIKTNING

Advokat Karin Amédro

Advokatbyrån är specialiserad på främst brottmål, familjerätt och arvsrätt, tre stora rättsområden som omfattar många skilda uppdrag.

Inom förvaltningsrätten åtar vi oss också uppdrag enligt bl.a. LVU, LVM och LPT.

FAMILJERÄTT

Innefattar bland annat familjerättsliga avtal, bodelningar, vårdnads-, boende- och umgängestvister samt frågor om underhållsbidrag till barn. Inom familjerätten ingår även medlingsuppdrag i vårdnads- och verkställighetsmål.

ARVSRÄTT

Innefattar både civil- och skatterättslig lagstiftning. Bouppteckningar, boutredningar, arvskifte, förvaltning och avveckling av dödsbo samt arvstvister är exempel på uppdrag inom arvsrätten.

BROTTMÅL

Innefattar huvudsakligen uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

ADVOKATSAMFUNDET

VARFÖR EN ADVOKAT

När du behöver juridisk hjälp bör du vända dig till en advokat. Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem.

Läs mer »

KONTAKTA OSS

Vi har mångårig utbildning och erfarenhet inom de rättsområden vi är specialiserade på. Vi ser till att kontinuerligt fortbilda oss inom våra rättsområden och följer aktivt lagstiftning och domstolsavgöranden inom våra rättsområden. Vi deltar gärna i olika samhällsdebatter som berör oss.

Läs mer »