Advokat Karin Amédro

- Jag tog jur. kand.-examen 1997. Därefter tjänstgjorde jag vid Ängelholms tingsrätt under två år och sedan dess som biträdande jurist och advokat. Advokatbyrån startades den första december 2003 och drivs idag i samarbete med Advokatfirman Nilsson AB.

allmän praktik

- Innebär att advokatbyrån arbetar inom skilda rättsområden, företrädesvis nedanstående.

arvsrätt

- Innefattar både civil- och skatterättslig lagstiftning. Bouppteckningar, boutredningar, arvskifte, förvaltning och avveckling av dödsbo samt arvstvister är exempel på uppdrag inom arvsrätten.

brottmål

- Innebär huvudsakligen uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

familjerätt

- Är ett rättsområde som innefattar bland annat familjerättsliga avtal, bodelningar, vårdnads-, boende- och umgängestvister samt frågor om underhållsbidrag till barn.